Mediumchat en het geldZe was nog jong toen haar ouders uit elkaar gingen en eigenlijk had ze haar vader sindsdien niet meer gesproken. Ze was bij haar moeder gebleven en haar vader was een aantal jaren later hertrouwd. Ze had al geen hele goede band met hem, ze nam hem de scheiding kwalijk, maar ze was ronduit boos geweest toen hij was hertrouwd. Met een veel jongere dame notabene. Ze had geweigerd hem ooit nog te zien, ook toen ze hoorde dat hij ziek was. Toen ze hoorde dat hij overleden was weigerde ze naar zijn begrafenis te gaan. Nu, een paar weken na zijn sterven kwam er een bericht van een notaris. Ze werden ontboden. Waarom wist ze niet, want haar vaders bezittingen kende ze niet. Ze wist eigenlijk niet beter of haar vader had een redelijke baan.

Redelijk maar niet rijk, en ze vond het prima als alles ging naar de kinderen uit zijn tweede huwelijk. Toen de dag aanbrak van het gesprek stond ze op tijd maar redelijk gespannen op. Haar oog viel op een advertentie van mediumchat. Hmm, chatten met iemand die contact kon maken met overleden mensen? Dat was misschien nog een idee. Dan was ze voorbereid op wat zou komen. Ze nam haar telefoon en toetste een bericht aan het medium naar keus. Het antwoord kwam vrijwel direct. Ze had de vraag gesteld, waarom ze naar de notaris moest komen. Het antwoord luidde: Je zult verrast zijn over de hoogte van deze nalatenschap en de boodschap die het betekent. Ik stuur je licht en liefde en de vraag je hart open te stellen. Wow! Dat zag ze niet aankomen. Ze moest even gaan zitten en bijkomen, het was ook licht mysterieus. Dat mocht je misschien verwachten van de bovennatuurlijke wereld. Een onverwachte boodschap.

Ze vertrok naar de notaris en toen iedereen gearriveerd was wachtte haar een verrassing. De notaris las de nalatenschap voor en enkele minuten later wist ze dat als enige kind uit het huwelijk met haar ouders zij behalve een terecht kindsdeel zijn al het geld erfde van haar vader. Ze had geen idee hoeveel het was en dacht dat ze flauwviel toen ze hoorde dat het bijna 4 ton was. Ze had geen idee hoe rijk haar vader geworden was. Ineens had ze veel geld. Ze had altijd zuinig geleefd dus had niet zo veel nodig gehad, maar nu was ze rijk voor haar maatstaven. Nog steeds snapte ze de boodschap niet helemaal zoals het medium haar had voorzegd maar dat zou te maken kunnen hebben met de leefstijl van de kinderen uit het tweede huwelijk van haar vader die ieder nog steeds ook een leuk deel kregen. Haar vader was echt wel rijk geweest en ze werd toch nog benieuwd naar hem.

Toen ze, later die middag terug was, ze was eerst langs haar moeder gereden besloot ze een medium te bellen. Ze koos een site waar mediums, paragnosten, helderzienden, reikimasters en kaartleggers werkten omdat deze uitgebreide site haar wel vertrouwen in boezemden. Als er zoveel dimensies aanwezig waren dan moesten het wel mensen zijn die op de hoogte waren met en van de spirituele wereld van de engelen, geesten, gidsen en overledenen. Ze besloot er op gevoel een uit te zoeken en belde het medium. Onmiddellijk nadat ze zich bekend had gemaakt kwam haar vader al door. Blijkbaar kon hij niet wachten om contact te zoeken met zijn dochter. Hij vertelde haar, via het lichaam van het medium hoezeer hij haar gemist had en naar haar uitgekeken had. Hij vertelde hoe hij haar alles had nagelaten omdat hij het haar zo gunde. Via haar moeder was hij op de hoogte geweest van haar leven. Hij had dan ook geweten van haar uit elkaar gaan met de jongen met wie ze samen had gewoond en de pijn die haar dit gedaan had. Hij wilde dat het haar goed ging en vond het heel erg dat ze geen beter contact hadden gehad.

Natuurlijk had ze ook vragen aan hem, en die kon ze ruimschoots stellen. Haar vader gaf overal antwoord op, hij legde haar uit waarom hij niet bij haar moeder had kunnen blijven en waarom hij haar niet meer opgezocht had. Het had hem het beste geleken gezien zij nooit zoveel in hem geinteresseerd was. Het klonk wat koud en liefdeloos besefte ze zich, hoewel het wel de waarheid was. Deze morgen praatte ze met hem en het was gek dat hij hiervoor eerst dood had moeten gaan. Hoewel, wat was dood. In de bovennatuurlijke wereld, al was die soms niet te helemaal helder te zien en te volgen leek de dood niet echt te bestaan. Vader vertelde over engelen en lichtwezens in allerlei mooie kleuren en hij vertelde haar dat haar intuitie ook heel goed werkte. Hij hoopte dat ze het zou ontwikkelen. Ze had daar nog nooit bij stilgestaan dat dit kon en besloot dit eens te onderzoeken op een later moment. Vader moest gaan en hij vertelde haar dat hij voor altijd aan haar zijde zou zijn, al kon ze hem niet zien. Hij vertrok naar de dimensie van licht en liefde die dichterbij ons is dan we soms vermoeden.